Lege-oharra


1- Informazio orokorra


Webgune honen titularra URBAN BOULDER S.L. da (helbidea: Boulevard de Salburua 4, behea; IFZ: B44706851; helbide elektronikoa: info@urbanboulder.net.).
Lege-ohar hau aplikatuko zaie, halaber, URBAN BOULDER S.L.ren titulartasuneko beste edozein web-orriri, webgune horretan edo hartan dauden azpidomeinu, mikrogune eta/edo azpiapartaturi, bai eta aplikazio mugikorrei ere, baldin eta URBAN BOULDER S.L.ren jabetza esklusiboak badira.

Webgune hau eta URBAN BOULDER, S.L.ren jabetza esklusiboko beste edozein domeinu edo eduki erabiltzean, ulertuko da irakurri, ulertu eta onartu egin dituzula, inolako mugarik eta erreserbarik gabe, lege-ohar honetan jasotako erabilera-baldintzak, bai eta webgune honetan bertan eskura duzun pribatutasun-politika ere.
Baimen horrek ez ditu eragotziko webguneko zerbitzu jakin batzuei aplikatu ahal zaizkien erabilera-baldintza edo -termino espezifikoak; izan ere, horiek aldez aurretik onartzea ezinbesteko baldintza izango da zerbitzu horiek eskuratu ahal izateko.
URBAN BOULDER, S.L.k webgune honetan agertzen diren terminoak eta baldintzak aldatzeko eskubidea izango du, bai eta edukiak, informazioak eta abar edozein unetan eta aldez aurretik abisatu gabe zabaltzeko eskubidea ere, eta, beraz, arrazoizko aldizkakotasunez kontsultatzea gomendatzen du, horietan aldaketarik gertatzen bada ere.
Ez bazaude ados lege-ohar honen baldintzekin, mesedez ez erabili webgunea; izan ere, berriro diogu, webgunea erabiltzeak berekin ekarriko du lege-oharrean eta pribatutasun-politikan jasotako legezko baldintzak onartzea.
Jarduera ez dago aldez aurreko administrazio-baimenaren araubidearen mende, ezta jokabide-kodeei atxikita ere, fede onari, ohiturari eta Kode Zibilari izan ezik. Titularrak ez du bitartekaritza- edo ostatu-zerbitzurik ematen.2- Hizkuntza


Lege-ohar hau, gure pribatutasun-politika edo webgune honetan argitara daitekeen beste edozein lege-informazio itzultzen badugu, gaztelaniazko bertsioa eta itzulitako bertsioa bat ez badatoz, gaztelaniazko bertsioa gailenduko da.

 

3- Jabetza intelektualeko eskubideak

a) URBAN BOULDER, S.L. enpresak sortutako edukiari dagokionez,
Webgune hau osatzen duten elementuen eta edukiaren titularra URBAN BOULDER S.L. da, eta, beraz, haren jabetza intelektual eta industriala dagokio, eta, bereziki, iturburu-kode, testu, irudi, diseinu, logo, programa informatiko, animazio, datu-base, marka, izen komertzial edo zeinu bereizgarri, soinu eta webguneko orrietako gainerako elementu grafiko edo soinu guztiak. Zerrenda hori ez da itxia, adibide bat baizik, eta elementu horiek behar bezala babestuta daude, jabetza intelektualari eta industrialari buruzko Espainiako eta nazioarteko araudiaren arabera.
Erabiltzailea behartuta dago edukiak arduraz eta zuzen erabiltzera, legearen, moralaren eta ordena publikoaren arabera. URBAN BOULDER, S.L.k baimena ematen die erabiltzaileei webgune honetan dagoen informazioa ikusteko, bai eta erreprodukzio pribatuak egiteko ere (beren sistema informatikoetan deskargatzeko eta biltegiratzeko jarduera hutsa), betiere elementuak erabilera pertsonalerako baino ez badira. Kazetaritza-helburuetarako bakarrik ere erabil daiteke, baldin eta, bi kasuetan, haren osotasuna errespetatzen bada eta jatorrizko iturria URBAN BOULDER S.L. enpresaren webgune hau izan dela identifikatzen bada.
Aurreko paragrafoan berariaz ezarritako helburuetatik kanpo, debekatuta dago webgunearen edukia erabiltzea, eta berariaz debekatuta dago haren izaeraren aurkako erabilera lerratu oro. Debekatuta dago horiek banatzea, aldatzea, hirugarrenei lagatzea, bai eta erreproduzitzea, eraldatzea edo jendaurrean komunikatzea ere, edozein bitarteko eta teknologia erabiliz. Horretarako, URBAN BOULDER, S.L.ren aurretiazko eta berariazko baimena eska dezakete, eta testu honen aurkako edozein jarduerak jabetza industrialeko eta intelektualeko eskubideen arloko araudia urratzen du.
URBAN BOULDER S.L.k beretzat gordetzen ditu bere eskubideak defendatzeko bidezko lege-ekintzak.
 

4- Segurtasuna

Webgune honetan arrazoizko segurtasun-neurriak hartu ditugu, datu pertsonalak dituen informazioaren konfidentzialtasuna, osotasuna eta eskuragarritasuna bermatzeko. Hala ere, erabiltzaileak jakin behar du Interneteko sistema informatikoen segurtasun-neurriak ez direla guztiz fidagarriak, eta, beraz, ezin dugula bermatu internautako sistema informatikoetan (softwarea eta hardwarea) edo horien dokumentu elektronikoetan eta fitxategietan aldaketak eragin ditzakeen birusik edo bestelako elementurik ez dagoenik.
• HTTPS protokoloa (SSL)
Webgune honetan HTTPS (SSL) protokoloa erabiltzen dugu zerbitzariaren eta erabiltzailearen artean komunikazio-kanal seguru bat ezartzeko, datu pertsonalak bidaltzeko. Zerbitzu hori zerbitzari seguru baten bidez emateak esan nahi du erabiltzailearen ordenagailuaren eta zerbitzari horren artean trukatzen den informazioaren konfidentzialtasuna bermatzen dela; izan ere, bien artean konexio zifratu bat ezartzen da, SSL protokoloa erabiliz, eta horrek eragotzi egiten du hirugarrenek bidalitako informaziorako sarbidea izatea.

5- Erantzukizuna

a) Alderdi orokorrak.

URBAN BOULDER S.L.ren interesa da webgune honek ahalik eta eraginkortasun handienarekin funtzionatzea eta sortu den helburua betetzea. Hala ere, URBAN BOULDER, S.L.k ezin du bermatu webgunea eta zerbitzaria birusik gabe egongo direnik, eta ez du erantzukizunik izango webgunera sartzeak eragindako kalteengatik, edo bertara sartzeko ezintasunagatik, edo ordenagailuan, erabiltzailearen sistema informatikoan, bertan biltegiratutako fitxategietan, nabigatuaren funtzionamendu okerragatik, edo horien bertsio eguneratu gabeak erabiltzeagatik.
Era berean, ez du bere gain hartzen webguneak izan ditzakeen akats tipografiko, formal edo numerikoen erantzukizuna, ez eta bertan jasotako informazioaren zehaztasunaren erantzukizuna ere, eta ez ditu bere funtzionamenduan egon daitezkeen disfuntzio edo anomaliak, adibidez, Interneteko sarearen edo webgunea ostatatzen den zerbitzarien arazoengatik.
Erabiltzaileak webgune hau leialki eta legitimoki erabiltzeko konpromisoa hartzen du, betiere, trafikoaren lege eta erabilerekin bat etorriz. Era berean, URBAN BOULDER, S.L.ren edo hirugarrenen irudia, interesak edo eskubideak kaltetu ditzakeen jokabiderik ez gauzatzera behartzen du, edo webgune horren erabilera normala kaltetu, baliogabetu, gehiegi kargatu edo eragotzi dezakeen jokabiderik ez gauzatzera.
URBAN BOULDER, S.L.k webgune honetan agertzen diren terminoak eta baldintzak aldatzeko eskubidea izango du, bai eta edukiak, informazioak eta abar edozein unetan eta aldez aurretik abisatu gabe zabaltzeko eskubidea ere, eta, beraz, arrazoizko aldizkakotasunez kontsultatzea gomendatzen du, horietan aldaketarik gertatzen bada ere. Web-orriaren Legezko Ohar eta Erabilera Baldintza berriak irakurri beharko dituzu. Bestela, ezin izango da ez erabili ez eskuratu, eta URBAN BOULDER, S.L.k ez du inolako erantzukizunik izango. Izan ere, URBAN BOULDER, S.L.k beretzat gordetzen du webguneko edukietarako sarbidea eteteko eta amaitzeko eskubidea, ez eta webgunetik ematen diren zerbitzuena ere.

b) Hirugarrenen estekak eta hiperestekak.
URBAN BOULDER, S.L. enpresaren web guneek beste baliabide edo web gune batzuetarako esteka edo sarbidea erraztu dezakete, baldin eta gure ustez zure interesekoak badira edo gure web guneetako zerbitzu batzuk emateko beharrezkoak badira, baina web gune horiek ez ditugu guk kontrolatzen.
Esteka horien helburua izan daiteke Interneten bidez edo gure webguneko zerbitzu jakin batzuen kudeaketaren bidez interesatzen zaizkizun baliabideak bilatzen laguntzea.
Hala ere, orrialde horiek ez dagozkio URBAN BOULDER S.L.ri, eta hark ez ditu berrikusten ez haien edukiak, ez gune horietan agertzen diren eta/edo eskuragarri dauden zerbitzuak, ez estekatutako orriaren funtzionamendua, ez horiek egin dezaketen datu-erabilera eta -tratamendua, ez egin ditzaketen arau-hausteak, ez eta sarbidetik edo erabileratik erator daitezkeen kalteak ere. Horrek ez du esan nahi, nahitaez, erakundearen eta eduki horien titular diren pertsona edo erakundeen edo horiek dauden tokien arteko loturarik dagoenik.
Beraz, URBAN BOULDER, S.L.k ez du bere gain hartzen estekatutako guneei buruzko inolako erantzukizunik, eta ez du haien funtzionamenduaz, haietan jasotako eduki eta zerbitzuez erantzuten, ez eta estekatutako gune horietan egon daitezkeen loturez ere.
Gomendatzen dizugu orrialde horietako Lege Abisuak irakurtzea, bereziki, zure datu pertsonalak sartu aurretik, eta zalantzarik izanez gero, zuzenean webgune horiekin harremanetan jartzea gomendatzen dizugu, zure pribatutasun-politikei buruzko informazio gehiago lortzeko.
Erabiltzaileak gune estekatu baten bidez garatutako edukien, zerbitzuen edo beste edozein jardueraren ez-zilegitasunaren edo desegokitasunaren berri badu, berehala jakinarazi beharko dio URBAN BOULDER SLri, egokitzat jotzen dituen neurriak har ditzan.

c) Hirugarrenen webgunerako hiperestekak.
Pertsona edo erakunde batek beste webgune batetik hiperesteka bat egin nahi badu, honako baldintza hauek bete beharko ditu:
• Berariaz debekatuta dago URBAN BOULDER, S.L. web guneko orri bat web gune horretakoa ez den beste batean aurkeztea (para la técnica conocido con los mismos o similares efectos), bai eta URBAN BOULDER, S.L. web gunearen bidez hedatutako edozein eduki beste web gune batean sartzea ere, “, line linking” izeneko teknikaren bidez, edo beste edozein, ondorio berberetarako edo antzekoetarako, erakundearen berariazko baimenik gabe.
• URBAN BOULDER, S.L.ren logotipo, ikono, marka, izen komertzial, establezimendu-errotulu, izen, eslogana edo bestelako zeinu bereizgarririk ez du izango web orriak, URBAN BOULDER, S.L.ren berariazko baimenik izan ezean.
• Nolanahi ere, «hiperesteka» ezartzeak ez du esan nahi URBAN BOULDER S.L.ren eta hiperesteka egiten den webgunearen edo atariaren titularraren artean harremanik dagoenik, ez eta haiek hiperesteka hori ezagutzen eta onartzen dutenik ere. URBAN BOULDER, S.L. ez da izango «hiperesteka» egiten den web-orrian edo atarian jendearen eskura jarritako eduki edo zerbitzuen erantzule, ezta horietan jasotako informazio eta adierazpenena ere.
• Hiperesteka ezartzen den web-orriak ez du edukiko moralaren eta oro har onartutako ohitura onen eta ordena publikoaren aurkako informazio edo eduki ez-zilegirik, ezta hirugarrenen edozein eskubideren aurkako edukirik ere.
• URBAN BOULDER S.L. enpresarekiko edozein «hiperesteka» dagokien ataletako orrialde nagusira edo orri nagusietara bidaliko da.
 

6- Komunikazio komertzialak eta publizitate-edukiak.

URBAN BOULDER, S.L.k erabiltzaileei jakinarazten die, aldez aurretik kontratu-harremana izanez gero, gure jarduerei, produktuei eta/edo zerbitzuei buruzko informazioa bidaliko diegula (baita komunikazio elektronikoen bidez ere), gure interes legitimoan oinarrituta. Informazio hori bidali nahi ez badizugu, mesedez, mezu elektroniko bat bidali iezaguzu info@urbanboulder.net helbidera, eta horrela egingo dugu.
Horrelako komunikazioak bidaltzeko baimena kentzeak ez du baldintzatzen zure datuen tratamendua pribatutasun-politikan deskribatutako gainerako helburuetarako. Bezeroa ez bazara, mota horretako publizitate- eta/edo merkataritza-komunikazioak bitarteko elektronikoen bidez baino ez ditugu bidaliko, horretarako baimena ematen badiguzu, gure webgunean berariaz horretarako dagoen aukeran klik eginez.


7- Aplikatu beharreko legeria, jurisdikzioa eta eskumena

Gatazkarik edo gatazkarik sortuz gero baldintza hauen interpretazioari buruz, bai eta webgune honetako zerbitzuekin lotutako edozein alderdiri buruz ere, Espainiako jurisdikzioa eta araudi aplikagarria aplikatuko da; auzitegi eskudunak, berriz, Gasteizkoak izango dira.

Hemos recibido correctamente tu formulario.
¡Muchas gracias!

Abrir chat
1
¡Bienvenid@ a Urban Boulder!
¿Quieres preguntarnos algo?